Den store Intuisjonstesten

Hvem er mest intuitive – de som bor i Fredrikstad eller de som bor i Sarpsborg? Her får du alle detaljer om opplegget:

- Hva skjer – se under.

=> Bildereferat fra testen i Sarpsborg og Fredrikstad.

- Om å gjennomføre testen for dine lesere.

- Om foredraget til Rolf Solheim.

- Om Einsteins ukjente sider.

- Om Rosenkors-Ordenen.

Fredag 1. april kan de som bor i Sarpsborg prøve sin intuisjon mellom kl 11 – 13, og de i Fredrikstad prøve sin mellom kl 15 – 17. Det skjer i et telt – godt merket – på torget i begge byer. Alle som vil er hjertelig velkomne til å delta.


I teltet det står et hemmelighets- fullt skrin som innholder en av tre mulige ting: En nøkkel, et speil eller et lys. Alle som tester seg får se bilder av hver av disse tingene, og prøver å fange opp i sitt indre signaler til hvilken ting som faktisk er i skrinet.

Samtidig vil vi spørre om hvor opptatt folk er av sin egen intuisjon – lytter de på den? Tror de at den kan øves opp? Tror de at de selv er intuitive?  Vi noterer, men røper ikke hva som er i skrinet.

Onsdag kl.19 åpner vi skrinet og viser hva som ligger der. Det skjer som innledning til foredraget ”Intuisjon – en tilfeldighet, åndelighet eller noe annet? Hva mente Einstein om dette?” som Rolf Solheim holder i Sarpsborg. Da vil vi kåre ”vinneren” av intuisjonstesten og se nærmere på hvem de intuitive er. Rolf Solheim vil følge opp med et glitrende foredrag om Einstein og andre geniers bruk av intuisjon for å komme frem til sine oppdagelser. (Det skjer i IOGTs lokaler i Pellygt. 70, Sarpsborg)

Kontaktperson: Stig Arnesen, 90 77 10 04.