Lek og alvor med Symboler

På pyramiden som Robert Langdon og Katherine Solomon prøver å finne ut av, er det et skjult kart fullt av symboler; religiøse, esoteriske, astrologiske og alkymiske symboler som hver i seg og sammen har et hemmelig budskap til de som forstår dem og setter dem sammen i riktig rekkkefølge. Det krever et møysomlig arbeid, som resulterer i denne figuren: Symbolkartet er nøkkelen til dette webstedet.

Rosenkreutzer, Rosenkreuzer eller Rosenkrucianer

Klikk på et av symbolene i kartet over !

Dette er hovedinngangen til symbolleken: Vips er du på siden for det symbolet du klikket på. Bruk symbolkartet til å finne frem!
(Symbolkartet finner du i kapittel 116 i boken “Det Tapte Symbol” av Dan Brown.)

Rosenkors.no – et skandinavisk samarbeid.
Her kan alle som vil bidra med sin symbolforståelse. Vitsen er ikke bare å lære om hva de gamle la i hvert av symbolene. Vitsen er å bli bevisst (medvetet) om hvordan symbolene påvirker meg som person, i min hverdag. Det er dette som er målet for en Rosenkorser – Rosenkreutzer, Rosenkreuzer eller Rosenkrucianer som noen sier.