Om den store intuisjonstesten, klikk her!

Det Tapte Symbol

heter den siste boken til Dan Brown – The Lost Symbol på engelsk. Her hevder han at De Gamle Mysterier som Rosenkorsordenen forvalter, er viktige, ja svært viktige, for verden og vår fremtid. Her på dette webstedet åpner vi for dialog og deling av kunnskap om dette, med utgangspunkt i denne boken.

Symboler er sjelens språk, også i dag.symbolbok svartebok
Er det bare et symbol som har gått tapt, eller har selve symbol-forståelsen gått tapt i vår moderne verden - Symboler som sjelens språk? Men symboler snakker da fremdeles til oss – og vi blir påvirket av dem hele tiden. Vi uttrykker oss i symboler og drømmer i symboler. Det gjelder å være det bevisst!
Delta i diskusjonen - klikk her eller på bildet av boken.

Hva står ALLE symbolene for?
de hemmelige Symboler og symbolenes mystisk kraft
Selv om handlingen er lagt i et frimurermiljø, nevner boken Rosenkors-filosofi og -symboler i mange sammenhenger, nesten som en lærebok. Hele boken ånder av spennende symboler! Sentralt i boken er da også et symbolkart der mange religiøse, esoteriske, astrologiske og alkymiske enkeltsymboler er inkludert. Bli med i vår lek med disse symbolene - klikk her eller på kartet over.

En diskusjon om rollefigurene.
fra engler og demoner Ser vi symbolsk på handlingen, og særlig på rollene i den, kan det være en spennende diskusjon om hva hver rollefigur representerer av kosmiske krefter og modeller i det universet som denne boken tegner. Her tar vi for oss 7 av dem, og du er invitert med på diskusjonen - klikk her eller på bildet.

Vårjevndøgn med labyrint på Youngstorget!
Sjamaner og Rosenkorsere Verden er full av mennesker som demonstrerer og agiterer for eller i mot noe. De ønsker å påvirke andre til å endre på dette noe. Denne vårjevndøgns-lørdagen har en gruppe mennesker satt hverandre i stevne for å vise at det finnes et alternativ: Gå inn i seg selv og spørre ”hva kan jeg endre – i meg og rundt meg?”. Det kan du lese mer om her. Følg med på forberedelsene og opplegget hver dag fremover - klikk her eller på labyrint-bildet.

Her kommer det mer - så fort vi får tid!
Det er så mye å skrive om og diskutere:
- om Rosenkorsere, rosenkreutzere og rosenkrucianere
- om Den gamle og mystiske Ordo Rosae Crucis som lever i dag
- om Rosenkorset som et dypt reflektert, ikke-religiøst symbol
- om Mal'Akh og det ondes problem
- om Noetic og vitenskapens mystiske fundament
- om Strengteori og Kabbala, - om Tarot og bevissthetsutvikling.
Har du lyst til å delta i utviklingen av denne siden, klikk her!